چوبی

چوبی

نوت ها و ترکیبات چوبی، جزء جدایی ناپذیر ترکیب تمامی عطرها هستند. روایح چوبی، تداعی گر فضاهای مختلفی هستند که عمدتا انتزاعی و پیچیده و یا طبیعت گرا هستند.  این نوت ها علاوه بر تأثیرگذاری بر پایداری ترکیب عطر، عمق و غنای ویژه ای به رایحه آن می بخشند. تنوع و اسرار آمیز بودن نامحدود روایح چوبی، گستردگی و محبوبیت چشمگیر عطرهای این خانواده را به همراه داشته است.

موارد 1-18 از 437

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه

موارد 1-18 از 437

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه