گل بو

گل بو

گل ها و روایح گل بو، جزء جدایی ناپذیر عطرسازی و ترکیب عطرها هستند. اغواگری، تجمل، آرامش، ظرافت و... احساسات مختلفی هستند که از ترکیبات گل بوی مختلف قابل دریافت است. عطرهای این گروه، رایحه برجسته ای از یک یا ترکیب چند نوت گل بو ارائه می دهند.

موارد 1-18 از 474

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه

موارد 1-18 از 474

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه