V Canto

V Canto مجموعه ای دیگر از عطرهای ساخته شده توسط Paolo Terenzi است که با ارائه ده عطر در سال 2015 معرفی شد. لاین وی کانتو که به کمپانی ترنزی تعلق دارد؛ در بردارنده عطرهایی پیچیده و روایی است که با الهام از طبیعت بکر گرادارا، تاریخ غنی این ناحیه و نیز داستان ها و ادبیات ایتالیا و بطور ویژه آثار دانته، ساخته شده اند.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما وجود ندارد.