Serge Lutens

Serge Lutens  یکی از برجسته ترین خانه های عطرسازی است که در سال های پایانی دهه 1990 میلادی توسط هنرمند صاحب سبک فرانسوی، Serge Lutens پایه گذاری شد. این طراح بزرگ، در کنار استاد گزیده کار، Christopher Sheldrake، مجموعه ای از روایح پدید آورده اند که هر یک روایتگر داستانی مسحور کننده هستند. عطرهای این خانه، ارائه گر روایحی مفهومگرا و تأمل بر انگیز هستند که بر اساس دلبستگی لوتنز به سرزمین های شرقی طراحی می شوند. هر یک از آثار این خانه، همچون اثر هنری شگفت انگیزی هستند که اغلب آن ها نقش بسزایی در تعیین اصول و شیوه های عطرسازی فاخر در دوران معاصر ایفا نموده اند.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما وجود ندارد.