Serge Lutens

Serge Lutens  یکی از برجسته ترین خانه های عطرسازی است که در سال های پایانی دهه 1990 میلادی توسط هنرمند صاحب سبک فرانسوی، Serge Lutens پایه گذاری شد. این طراح بزرگ، در کنار استاد گزیده کار، Christopher Sheldrake، مجموعه ای از روایح پدید آورده اند که هر یک روایتگر داستانی مسحور کننده هستند. عطرهای این خانه، ارائه گر روایحی مفهومگرا و تأمل بر انگیز هستند که بر اساس دلبستگی لوتنز به سرزمین های شرقی طراحی می شوند. هر یک از آثار این خانه، همچون اثر هنری شگفت انگیزی هستند که اغلب آن ها نقش بسزایی در تعیین اصول و شیوه های عطرسازی فاخر در دوران معاصر ایفا نموده اند.

15 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. Serge Lutens L`orpheline for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال9٬504٬000 قیمت پایه ‎ریال13٬068٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 2. Serge Lutens Serge Noire for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 3. Serge Lutens Santal Majuscule for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 4. Serge Lutens Cuir Mauresque for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 5. Serge Lutens Five O`Clock Au Gingembre for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 6. Serge Lutens Daim Blond for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 7. Serge Lutens Chergui for women and men EDP 80 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 8. Serge Lutens Cedre for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 9. Serge Lutens Arabie for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 10. Serge Lutens Ambre Sultan for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال10٬700٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬260٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 11. Serge Lutens L`incendiaire for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال15٬680٬000 قیمت پایه ‎ریال21٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 12. Serge Lutens Cracheuse de Flammes for women and men EDP 100 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬640٬000 قیمت پایه ‎ریال23٬520٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 13. Serge Lutens Cannibale for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬640٬000 قیمت پایه ‎ریال23٬520٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 14. Serge Lutens L`Haleine des Dieux for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬640٬000 قیمت پایه ‎ریال23٬520٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 15. Serge Lutens Sidi Bel-Abbès for women and men EDP 50 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬640٬000 قیمت پایه ‎ریال23٬520٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه

15 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه