Rance 1795

خانه عطرسازی Rance 1795، فعالیت در عطرسازی را از سال 1795 توسط François Rancé آغاز کرد. عطرهای خلاقانه و نافذی که توسط رانسه طراحی شده بودند توجه بسیاری از اشراف زادگان را به خود جلب نمود و پس از مدتی او بعنوان عطرساز خانواده امپراطوری انتخاب شد. رانس به همراه فرزند خود مجموعه ای از عطرهای نفیس را برای اعضای خانواده ناپلئون بناپارت طراحی نمودند. این لاین عطرسازی در اوایل قرن نوزدهم از گرس به میلان منتقل شد و از سال 2005 تحت رهبری Jeanne Sandra Rancé فعالیت های خود را ادامه می دهد. بازسازی فرمول عطرهای سلطنتی خانه و نیز طراحی روایح جدید با همکاری گروهی از عطرسازان مطرح، موجب شده تا رانسه در دوران معاصر نیز نام مهمی در جهان عطر بحساب آید.

مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. ادو پرفیوم مردانه رانسه مدل Francois Charles
  قیمت ویژه ‎ریال13٬104٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال18٬018٬000٫00
 2. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Eleonore
  قیمت ویژه ‎ریال13٬440٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال18٬480٬000٫00
 3. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Hortense
  قیمت ویژه ‎ریال12٬096٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال16٬632٬000٫00
 4. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Sur Mon Coeur
  قیمت ویژه ‎ریال15٬288٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال21٬021٬000٫00
 5. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Pres de Toi
  قیمت ویژه ‎ریال15٬288٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال21٬021٬000٫00
 6. ادو پرفیوم مردانه رانسه مدل Le Roi Empereur
  قیمت ویژه ‎ریال13٬440٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال18٬480٬000٫00
 7. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Jasmin du Malabar
  قیمت ویژه ‎ریال15٬288٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال21٬021٬000٫00
 8. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Helene
  قیمت ویژه ‎ریال12٬096٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال16٬632٬000٫00
 9. ادو تویلت زنانه رانسه مدل Eau Sublime
  قیمت ویژه ‎ریال13٬728٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال18٬876٬000٫00
 10. ادو اتویلت زنانه/مردانه رانسه مدل Eau de France
  قیمت ویژه ‎ریال8٬960٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال12٬320٬000٫00
 11. ادو تویلت مردانه رانسه مدل Le Vainqueur
  قیمت ویژه ‎ریال13٬440٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال18٬480٬000٫00
 12. ادو پرفیوم زنانه رانسه مدل Josephine
  قیمت ویژه ‎ریال12٬096٬000٫00 قیمت پایه ‎ریال16٬632٬000٫00
مشاهده به صورت مشبک لیست

12 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه