Parfums de Marly

Parfums de Marly برند عطرسازی فرانسوی است که در سال 2009 فعالیت های خود را آغاز نمود. عطرهای مارلی با الهام از شکوه قرن هجدهم و عطرهای نفیس و فاخر لویی پانزدهم که بر اساس علاقه وی به اسب های مسابقه اش ساخته می شد؛ طراحی شده اند. Parfums de Marly در همکاری با عطرسازان مشهور و نیز با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه، مجموعه لوکس و مجلل از روایح را ارائه کرده است که تلفیق سبک عطرسازی شرق و عطرسازی فرانسوی در این عطرها، موفقیت های چشمگیری برای این برند به ارمغان آورده است.

20 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. Parfums de Marly Godolphin for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال11٬970٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬960٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 2. Parfums de Marly Shagya for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال13٬370٬000 قیمت پایه ‎ریال14٬850٬000
  افزودن برای مقایسه
 3. Parfums de Marly Habdan for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال13٬600٬000 قیمت پایه ‎ریال17٬000٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 4. Parfums de Marly Lippizan for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال13٬990٬000 قیمت پایه ‎ریال15٬540٬000
  افزودن برای مقایسه
 5. Parfums de Marly Darley for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال14٬340٬000 قیمت پایه ‎ریال15٬930٬000
  افزودن برای مقایسه
 6. Parfums de Marly Byerley for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال14٬800٬000 قیمت پایه ‎ریال16٬450٬000
  افزودن برای مقایسه
 7. Parfums de Marly Ispazon for men EDT 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال14٬900٬000 قیمت پایه ‎ریال19٬870٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 8. Parfums de Marly Galloway for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال15٬840٬000 قیمت پایه ‎ریال17٬600٬000
  افزودن برای مقایسه
 9. Parfums de Marly Herod for men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال15٬840٬000 قیمت پایه ‎ریال17٬600٬000
  افزودن برای مقایسه
 10. Parfums de Marly Darcy for women EDP 75 ml
  قیمت ویژه ‎ریال16٬040٬000 قیمت پایه ‎ریال17٬820٬000
  افزودن برای مقایسه
 11. Parfums de Marly Meliora for women EDP 75 ml
  قیمت ویژه ‎ریال16٬830٬000 قیمت پایه ‎ریال18٬700٬000
  افزودن برای مقایسه
 12. Parfums de Marly Kuhuyan for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬130٬000 قیمت پایه ‎ریال19٬030٬000
  افزودن برای مقایسه
 13. Parfums de Marly Safanad for women EDP 75 ml
  قیمت ویژه ‎ریال17٬520٬000 قیمت پایه ‎ریال19٬470٬000
  افزودن برای مقایسه
 14. Parfums de Marly Oajan for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال18٬220٬000 قیمت پایه ‎ریال20٬240٬000
  افزودن برای مقایسه
 15. Parfums de Marly Nisean for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال18٬320٬000 قیمت پایه ‎ریال20٬350٬000
  افزودن برای مقایسه
 16. Parfums de Marly Sedbury for women EDP 75 ml
  قیمت ویژه ‎ریال19٬160٬000 قیمت پایه ‎ریال25٬550٬000
  افزودن برای مقایسه
 17. Parfums de Marly Layton for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال19٬490٬000 قیمت پایه ‎ریال21٬660٬000
  افزودن برای مقایسه
 18. Parfums de Marly Pegasus for men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال19٬980٬000 قیمت پایه ‎ریال26٬640٬000
  افزودن برای مقایسه
 19. Parfums de Marly Athalia for women EDP 75 ml
  قیمت ویژه ‎ریال21٬230٬000 قیمت پایه ‎ریال28٬310٬000
  افزودن برای مقایسه
 20. Parfums de Marly Carlisle for women and men EDP 125 ml
  قیمت ویژه ‎ریال22٬280٬000 قیمت پایه ‎ریال24٬750٬000
  افزودن برای مقایسه

20 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه