Naomi Goodsir

Naomi Goodsir طراح مطرح و صاحب سبک استرالیایی در زمینه مد و پوشاک است. او در سال 2012 نخستین مجموعه از عطرهای خود را معرفی کرد. گودسیر در پی خلق روایحی فاخر، بدیع و عمیق است که طراحی آن ها در نهایت وسواس و ظرافت صورت می گیرد. به همین دلیل او از روی آوردن به تولید انبوه و تجاری خودداری کرده و بصورت مستقل، و با همکاری عطرسازان مطرح و صاحب سبک، کار ساخت عطرهای خود را دنبال می نماید. عطرهای این مزون با استفاده از بهترین مواد اولیه و بصورت دست ساز در گرس تولید و بسته بندی می شوند.

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه