Miller Harris

Miller Harris در سال 2000 توسط هنرمند عطرساز انگلیسی بنام Lyn Harris در لندن افتتاح شد. این لاین عطرسازی ارائه گر روایحی بدیع و منحصربفرد است که با رویکردی هنرمندانه طراحی شده اند. Lyn Harris که سال ها در سطح اول عطرسازی فرانسه آموزش دیده است؛ با عطرهای این خانه سبک جدید و منحصربفردی از عطرسازی فرانسوی به نمایش گذاشته است. روایحی عمیق و پالوده که با تکیه بر فرمول هایی ساده طراحی شده اند؛ میلر هریس را به یکی از مهم ترین خانه های عطرسازی معاصر تبدیل کرده است.

15 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
 1. Miller Harris Fleur Oriental for women EDP 100 ml
  قیمت ویژه ‎ریال5٬670٬000 قیمت پایه ‎ریال7٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 2. Miller Harris Le Petit Grain for women and men EDP 100 ml
  قیمت ویژه ‎ریال5٬670٬000 قیمت پایه ‎ریال7٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 3. Miller Harris Rose En Noir for women EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال5٬670٬000 قیمت پایه ‎ریال7٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 4. Miller Harris La Pluie for women EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال5٬670٬000 قیمت پایه ‎ریال7٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 5. Miller Harris Terre d'Iris for women EDP 100 ml
  قیمت ویژه ‎ریال5٬670٬000 قیمت پایه ‎ریال7٬560٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 6. Miller Harris La Fumee Intense for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال7٬120٬000 قیمت پایه ‎ریال9٬790٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 7. Miller Harris La Fumee Maroc for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال7٬120٬000 قیمت پایه ‎ریال9٬790٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 8. Miller Harris Veti Vert for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
 9. Miller Harris Verger for women and men EDP 100 ml
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 10. Miller Harris Tuberosa for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 11. Miller Harris Le Jasmin for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 12. Miller Harris La Feuille for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 13. Miller Harris La Fumee Ottoman for women and men EDP 100ml
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه
 14. Miller Harris La Fumee Arabie for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
 15. Miller Harris La Fumee for women and men EDP 100 ML
  قیمت ویژه ‎ریال8٬010٬000 قیمت پایه ‎ریال10٬680٬000
  اتمام موجودی
  افزودن برای مقایسه

15 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه