Les Liquides Imaginaires

Les Liquides Imaginaires با هدف ارائه مفهومی تازه از عطرسازی ارائه گر عطرهایی است که با الهام از مفاهیم عرفانی، فلسفه، تاریخ و طبیعت طراحی شده اند. تلفیق شیوه های عطرسازی فرانسوی با فضاهای بویایی تاریک و اسرار آمیز، هویتی مستقل و منحصربفرد به آثار این خانه بخشیده است. بنیانگذاران این برند به نام های Philippe Di Méo و David Frossard کار طراحی و عرضه عطرهای این خانه را از سال 2010 آغاز کرده اند و به منظور بیان مفاهیم مورد نظر خود، عطرهای این لاین را در قالب مجموعه هایی مشتمل بر سه عطر ارائه می دهند.

12 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

12 مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه