L Arc

L'Arc لاین عطرسازی نیش فرانسوی است که با 5 رایحه پیچیده و اسرار آمیز در سال 2013 به جهان عطر معرفی شده است. عطرهای این خانه بر اساس فرمول هایی طراحی می شوند که توسط جهانگرد و عطرساز فرانسوی Maitre de Claude تهیه شده اند. این خانه گزیده کار، ارائه گر مجموعه ای از روایح عمیق و قدرتمند است که خاطرات میتره دو کلود از مصر و مراکش تا سیسیل و تاهیتی و هاوانا را بازگو می کنند.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما وجود ندارد.