Histoires de Parfums

Histoires de Parfums لاین عطرسازی لوکس فرانسوی است که در سال 2000 توسط Gerald Ghislain آغاز بکار کرد. نخستین مجموعه از عطرهای این مجموعه با الهام از چهره های بزرگ تاریخ و ادبیات طراحی شده است. در ادامه مجموعه های دیگری که با الهام از نقاط دیدنی شهر پاریس، و یا با استفاده از عصاره گل ها و ترکیبات کمیاب و گرانبهای عطرسازی خلق شده اند؛ به عطرهای این خانه اضافه شده اند. Histoires de Parfums که با طراحی روایح بدیع و مدرن، همواره در پی نو آوری در عطرسازی است؛ در سالیان اخیر با گروهی از عطرسازان جوان و صاحب سبک به همکاری پرداخته تا از این طریق دامنه روایح چالش بر انگیز خود را توسعه دهد.

مشاهده به صورت مشبک لیست

2 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
مشاهده به صورت مشبک لیست

2 آیتم ها

تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه